Yoga is the art

of

ARTISTRY

Dok naš um ima krunu i vodi naše kraljevstvo, za istinu je potrebno nešto sasvim drugo. Osećati je u suptilnim sferama svog postojanja – umetnost je. Jako sam srećna da je yoga u svojoj biti nauka o životu. Nema u njoj mistike, niti mašte. Ali ona daje prakse do svog šestog stepenika, a za poslednja 2 nivoa evolucije svesti yoga kaže: dogode se sama, onda kada  smo spremni. Da, to je trenutak kada postajemo umetnici življenja koji su sve u sebi složili tako da se duša neometano izražava.

I za kraj, postoji li išta veće što možemo uraditi od toga da božansku istinu koju spoznajemo izrazimo u ovom materjalnom svetu? Svaki takav izraz postaje umetnost. Da li je mi izražavamo samo kroz svoje postojanje, kroz svoje korake kojima na zemlji  dodirujemo oblake, kroz svoj govor koji je cvrkut rajskih ptica, ili kroz vođenje ljubavi u kome čitav kosmos vodi ljubav sa nama, u kome spajamo nebo i zemlju, podsećamo Šakti na Šivin zagrljaj – svejedno je. Da li slikamo slike ili pišemo muziku, uopšte više nije važno: samo naše postojanje postaje umetnost.

Najnoviji Blogovi

Izdvajamo