Sigurno nije više nikakva novost da je svaki zvuk vibracija. Da ne vibrira isto Betovenova muzika kao neki pop rock hit. Muzika može podsticati u nama bunt, volju, agresiju, ali može nas voditi u suptilne, duhovne svetove, otkrivajući nam našu višu prirodu. Istraživanja koja su rađena sa vodom ovo sve jako lepo dokazuju.

Zašto kirtan?
Melodije su pisali ljudi dok su u srcu slavili božansko. Sa zahvalnošću, molitvom, ljubavlju.

Zašto često na sanskritu?
Iako pevamo i na srpskom ili engleskom, sanskrit je drevni jezik velike snage. Ako bismo zamislili da nečemu damo ime, ne tek da bi imao ime već da to ime vibrira vibracijom onoga koga imenuje onda bismo govorili o snazi sanskrita.

Zašto je dobro da svi pevamo?
Pevanje je oslobađajuće. Zvuk oslobađa našu grlenu čakru, dozvoljava nam da se izrazimo i da dublje učestvujemo u Satsangu.

Šta dobijamo ovakvom vrstom meditacije?

Pročišćenje tela i duše, ljubav u srcu, meditativno iskustvo blaženstva i radosti postojanja

Više o kirtanu pročitajte u tekstu: Kirtan